Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Sản Xuất Tấn Phát
Hot Line0977 710 546

Dịch Vụ

Chính sách phát triển Đại lý

CHÍNH SÁCH CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN ĐẠI LÝ - Tạo dựng mối quan hệ đối tác dài hạn trên cơ sở những cam kết hợp tác và chia sẻ mục tiêu. - Hợp tác trên cở sở win-win, vì lợi ích của cả 2 bên.

Xem thêm